naçar

[na:ça:r]

  1. Ejiz, biçäre, betbagt, erksiz, görgüli.

    • Olar gullar ýaly hukyusyz we naçar bolupdyrlar. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  2. Göçme manyda Aýal, gyz.

    • Naçarlaryňy ýesir et. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)