näziksiremek işlik

Näz eden bolmak, näzli bolan bolmak.