näziklik

  1. Inçeden edilenlik, nepislik.

  2. Terlik, täzelik.

    • Ýapragyň näzikligi.

  3. Mähirlik, ýakymlylyk.

  4. Ynjyklyk, öýkeleklik.

  5. Berk dällik, portluk, döwlegenlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem näziklik - näzikligi.