näzenin

[näzeni:n]

Ýakymly görnüşli, gylyk-häsiýetli ýaş aýal maşgala.

  • Meniň näzeninim gaty ýatan bolmaga çemeli. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)

  • Owadan ýüpek ýaglykly näzenin gyz Baýlynyň gözüne örän mähirli göründi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)