näteňet

seret nätüýsli

  • A gyz, bolup oturyşyň näteňet! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kakasy, bolşuň näteňet, ýör gideli, gaharyň ýatyşar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem näteňet - näteňedi.