näsaz

[näsa:z]

  1. Arasy bozuk, agzala, oňşuksyz.

    • Näsaz adamalar.

  2. Harap bolan, zaýalanan, bozulan.

    • Mehanizm näsaz işleýär.

  3. Saz däl, ritmik däl.

    • Ýüregiň näsaz urmagy.