närahatlyk

[nära:hatlyk]

Rahat dällik, ynjalyksyzlyk, birahatlyk.

  • Näçe onuň bergisi? -- diýip, närahatyk bilen sorady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýago, sen şäherden habardar bolgun, birden närahatlyk ýaýrap gitmesin. (Şekspir, Otello)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem närahatlyk - närahatlygy.