nämährem

Könelişen söz Ýat adam, keseki.

  • Ol aýalyň takmalygy, hudaýparazlygy nämähreme ýüzüni görkezmeýäni hakynda dabara bilen gürrüň edipşipdirler. (Myraly)