nähili

[nähi:li]

Neneňsi, nätüýsli, niçik.

  • Ol hatyň bize nähili düşenini men bilip bilmedim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bu ýerde nähili narzan diýseň bar: Ýyly gerek bolsa --ýyly, sowuk gerek bolsa --sowuk. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)