nähak

  1. Dogry däl, mamla däl, nädogry.

    • Hakykat nähaky her ýerde keser. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  2. Hiçbir sebäpsiz, biderek, ýerliksiz.

    • Siz nähak gorkupsyňyz. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Inim, sen nähak azara galýarsyň! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)