nägilelik

[nägilelik]

Kine saklamaklyk, göwni galmaklyk, kinelilik, närazylyk.

  • Ol özüniň nägileligini beýan etmekçi boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nägilelik - nägileligi.