nädogry

  1. Hakykata dogry gelmeýän, dogry däl, dogry bolmadyk, ýalan.

    • Bularyň edýän işleriniň seniň göwnüňe nädogry ýerleri barmy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Ýalňyş.

    • Öten agşamky meseläni biz nädogry çözüpdiris. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)