näbelli sypat

Belli bolmadyk, açyk bilinmeýän, nämälim, nätanyş.

 • Bu näbelli garakçylaryň baştutany Allaýar töre diýlip atlandyrylýan belli gaçakçydy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

eýesi näbelli sözlem

seret sözlem


Duş gelýän formalary
 • näbellidigine
 • näbellidir
 • näbellileri
 • näbellileriň
 • näbellilige
 • näbelliligi
 • näbelliligine
 • näbelliligini
 • näbelliligiň
 • näbellilik
 • näbellilikdir
 • näbellini
 • näbelliniň
 • näbellä