näbelli sypat

Belli bolmadyk, açyk bilinmeýän, nämälim, nätanyş.

  • Bu näbelli garakçylaryň baştutany Allaýar töre diýlip atlandyrylýan belli gaçakçydy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

eýesi näbelli sözlem

seret sözlem