näşat

[näşa:t]

Tukat görnüşli, şat däl, keýpsiz.

  • Hem garaňky, hem-de tukat, Otyrsyňyz beýle näşat. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem näşat - näşady.