näçe sypat

  1. Haýsy mukdarda, nähili mukdarda.

    • Meniň aýalym näçe zähmet gazandyka? (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Neneň, köp, nähili, nätüýsli.

    • Gowaça şeýle bir ösümlik, şeýle bir ekin, muny näçe taryplasaň, ýene az. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)