myssyldy

Asuda alynýan dem, burnundan sogduryp dem alnanda ýuwaş ses.

  • Süýji ukuda ýatan kentleriň myssyldysyndasyndan başga zat eşidilmedi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)