mynjyratmak işlik

 1. Basyp, basmarlap ezmek, owratmak.

  • Ol ädikli aýaklary bilen taşlan mahorkasynyň üstünden basyp mynjyratdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Ýok etmek. Basyp öldürmek.

  • Mynjyradyp faşizmiň baryny, Saklarys Watanymyzyň namys-aryny. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Tilkini aýagy bilen basyp, tas mynjyradan eken. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mynjyratmak - mynjyradýar, mynjyradar, mynjyradypdyr.


Duş gelýän formalary
 • mynjyradan
 • mynjyradar
 • mynjyradarly
 • mynjyradyp
 • mynjyradypdyr
 • mynjyratdy
 • mynjyratdy-da
 • mynjyratjak
 • mynjyratmaga
 • mynjyratmagyndan
 • mynjyratmak
 • mynjyratman