mylakatlylyk at

[myla:katlylyk]

Hoşamaýlyk, mylaýymlyk, mähirlilik, ýakymlylyk.

  • Annuşka bilen gepleşip duran wagt çykan sesiniň owazynda düşündirip bolmajak çoşgunly mylakatlylyk bardy. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mylakatlylyk - mylakatlylygy.