mylaýymsyramak işlik

[myla:ýymsyramak]

Açyk göwünli, hoş gylykly bolan bolmak ýaranjaňlyk etmek.

  • Ol şeýle ýesirlik bilen mylaýymsyrady welin, komandir ýesirlikleriň düýp mazmynyny eýýäm aňlady we onuň ýüzünde ýigrenç alamatlary peýda boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)