mydyrt

mydyrt etmek

Biri ýa-da bir zat hakynda agzamak, geplemek, agyz ýarmak.

  • Özy ýatlamasa, şol hakda mydyrt hem etme! («Sowet edebiýaty» žurnaly)