mydyrdaşmak işlik

Biri bilen ýa-da köp bolup, ýuwaşjadan gepleşmek, eşidiler-eşidilmez ýaly gepleşmek.

  • Hojamyrat polkownyk bilen mydyrdaşamdan soň, öz düşünjesine göre Artyga ýakymly söz aýtdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)