mydar

[myda:r]

  1. Güzeran, eklenç, oňşuk, gün.

    • Bu mydardan mydar bolmaz. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Sabyr, gujur, gurbat, sabry-karar, takat, ýagdaý.

    • Wepa agyr ýaralandy, onuň ýöremäge mydary galmady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Wah, bar mydarym şujagaz gyzymla! (G. Gurbansähedow, Hekaýalar)