muzdly sypat

Taryhy we estetiki ähmiýetli bar bolan zatlaryň ýadygärliklerini saklamak we olary jemgiýete sergi edip görkezmek bilen meşgul bolýan edara.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem muzdly - muzdluda, muzdlular, muzdlusy.