musallat

Başa düşen bela, bela-beter, dert, görgi, garamat.

  • Sen-ä musallat ekeniň, dat Mamagülüň jaýyna! -- diýip, şerebeli sözler bilen gygyryp, jak-jaklap güldi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Jemagatlar! Başymyzdan agyr musallat inipdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)