muhannes

Könelişen söz Namart, bigaýrat.

  • Muhannes giň ýerde akyl saýynar. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)

  • Görogly melul bolmagyl, melullyk muhannes işidir. Muhannes işler işden gaçmaz. («Görogly» eposy)