mugjyza

[mugjy:za]

Könelişen söz Ajaýyp hal, geň zat, gudrat.

  • Oturan ýeriňde düýşürgäp, mugjyza görenmiş. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Kelje bir geň galarlyk mugjyza gören ýaly üýtgedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)