morta

morta aýtmak

Birden ýerliksiz, gödek söz aýtmak.

  • Näme üçin gürleşip bilmen! -- diýip morta jogap berdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Onuň morta bir zat aýadaýmagynadan howatyr eden Aýgül öňi bilen onuň howuny almak isledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)