mor1

[mo:r]

Gyzylymtyl-goňur reňk.

  • Onuň beýlekisinde ujy çowly, mor sakgally alysopy otyrdy. Olaryň üçünjisi mor saçly gyzgylt ýüzli tokga bir aýaldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem mor - morum, moruň.

mor2

[mo:r]

Jaýlaryň diwarynyň iç ýüzünden ýasalýan ojak.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem mor - morum, moruň.