monça

[mo:nça]

monça bolmak

Bir zat sebäpli göwnüň göterilmek, hoşwagt bolmak şat bolmak, begenmek, guwanmak.

  • Hoşly molla özüniň Gurda deň gelenine monça bolup, murtlaryny toglaştyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Monça bolup söýgülimiň sözüne, Mesan basyp, bu kenara aýlandyk. (N. Pomma, Saýlanan eserler)