moýmuldamak işlik

Gaz ýörüşini edip ýöremek.

  • Moýmuldap gelen Pökgi wala köplügiň ünsüni özüne çekdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Pökgi şol sözünden soň Halnazaryňka bakan moýmuldap ugrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)