moýmuldaşmak işlik

Köplük bakyp moýmuldap ýöremek, bilelikde moýmuldamak.

  • Sürlen boş meýdanda olar dolulyk bilen moýmuldaşyp ýördüler. (M. Gorkiý, Ene)