miweli sypat

[mi:weli]

  1. Miwe getirýän, miwe berýän.

    • Jaýyň daş töweregini bolsa beýik çynarlar hem miweli agaçlar bezeýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Howlynyň içiniň giň meýdanynda üzüm dalbarlary we başga miweli agaçlary bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Onuň baran mekdebiniň bir gektar miweli bagy bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Miwelerden taýýarlanylýan, miweden edilýän.

    • Miweli içgiler.