miweli mi‧we‧li sypat

[mi:weli]

 1. Miwe getirýän, miwe berýän.

  • Jaýyň daş töweregini bolsa beýik çynarlar hem miweli agaçlar bezeýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Howlynyň içiniň giň meýdanynda üzüm dalbarlary we başga miweli agaçlary bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onuň baran mekdebiniň bir gektar miweli bagy bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Miwelerden taýýarlanylýan, miweden edilýän.

  • Miweli içgiler.


Duş gelýän formalary
 • miwelidir
 • miweliler
 • miwelilerde
 • miwelilerden
 • miwelileri
 • miwelileriň
 • miweliligini