miwelemek işlik

[mi:welemek]

  1. Miwe getirmek, iýmiş getirmek.

    • Biderek biten agaçlar miweli agaçlary ösmäge, miwelemäge goýmazlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  2. Göçme manyda Yzyny ýörediji nesil emele gelmek, nesil ýetişdirmek.