miweçilik

[mi:weçilik]

Oba hojalygynyň miweli ösümlikleri ösdürip ýetişdirýän pudagy.

  • Miweçilik we bal aryçylyk sowhozlaryna kömek berdik. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem miweçilik - miweçiligi.