misgärlik

[mi:sgärlik]

Misgäriň käri, misgär bolup işlemeklik, misgärçilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem misgärlik - misgärligi.