minnet at

 1. Igenç, iňirdi, teýene, gyjalat, gep, gürrüň.

  • Seniň ölümden agyr minnetiňi çekip ýörjek däl. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

 2. Edilen ýagşylygyň gadyryny bilijilik duýgusy.


Duş gelýän formalary
 • minnetde
 • minnetden
 • minnete
 • minneti
 • minnetin
 • minnetinden
 • minnetini
 • minnetiniň
 • minnetiň
 • minnetiňi
 • minnetiňizi
 • minnetli
 • minnetsiz