milt

Gaýrat, meýil.

  • Kimiň milti bolsa ynha muňa ýarag diýýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

milt etmek

Synanyşyp görmek, degip görmek synanşmak.

  • Indi biziň gözel topragymyza duşman milt etmäge synanyşyp bilmez.