milli

[milli:]

Milletleriň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna degişli bolan, miletleriň bähbitleri bilen baglanşykly bolan.

  • Milli sungatyň we edebiýatyň baýramy. («Mydam Taýýar» gazeti)