millet

  1. Diliň, territoriýanyň, ykdysady durmuşyň we psihiki gurluşyň umumylygy esasyndan taryhy taýdan emele gelen adamlar birligi.

    • Milletleriň öz ykbalyny kesgitlemek hukugy.

  2. Bir halka degişlilik.

    • Onuň milleti türkmen.