mikroskop at

Göze görünmeýän zatlary gaty ulaldyp görkezýän çüýşeli optiki abzal, gural.

  • Ösümlikleriň içki gurluşyny öwrenmek bolsa diňe mikroskop oýlanyp çykarylansoň mümkin boldy. (W. A. Tetýurew, Botanika)