mikrofon at

Ses tolkunlaryny elektrik tolkunlaryna öwrüp, uzaklyga berýän abzal.

  • Ýok, meniň gulagym däl, bu hut zor edilip, mikrofonyň öňünde sözledilen ses, ol dönüklik etmän, ölüm öňünde nemeslere garşy sözleri -- diýip pyşyrdady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)