mezhep at

Könelişen söz Yslam dininiň içindäki şaha, ugur.

  • Eý gapyllar! -- diýip, ýaňlanar bir gün.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mezhep - mezhebi.