metr att

100 santimetre barabar bolan uzynlyk ölçeg birligi.

  • Şeýle gorkuly ýoluň özi kyrk-elli metrden uzyn hem däl welin, düýe janawarlar üçin ýedi menzil çöl sökenden-de agyr boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)