metaforik me‧ta‧fo‧rik

  1. Göçme manyly, göçme manyda ulanylýan, metafora degişli bolan.

    • Metaforik aňlatma.

    • Sözleriň metaforik ulanylyşy.

  2. Metafora bar bolan.

    • Metaforik stil.


Duş gelýän formalary
  • metaforiki
  • metaforiklik