metafiziki

Filosofiýa Metafizika degişli bolan, metafizika esaslanýan.

  • Men onuň bilen metafiziki, syýasy, ahlakly we gaýry gürrüň etdim. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)