mesnewi

Edebiýat termini Özara rifmalaşýan iki setirli, beýtlerden düzülen şygyr formasy.

  • Berdi Kerbabaýewiň «Gyzlar dünýäsy» atly poemasy mesnewi formasynda ýazylan eserdir.