meslekdeş

Könelişen söz Biri bilen bir meňzeş pikirde, meslekde bolan, pikirdeş.

  • Meslekdaş ýoldaş üstüne gygyrmak, adamçylyk häsiýeti däl ahyryn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)