mesirgemek işlik

  1. Meslik etmek, mes bolmak.

    • Ýersiz ýere mesirgäp, götermediň doklugy. («Mydam Taýýar» gazeti)

    • Ertir ýanyňa eýäň gelende, mesirgän bökçeklän boluber! («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

    • Çişik beg agzyndan köpük saçyp, mesirgän iner ýaly esredi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Möwç almak, hyjuwlanmak.