mesgensiz sypat

  1. Ýaşaýyş ýersiz, öý-öwzarsyz, jaýsyz, mekansyz.

    • Ýap ýaňja gelen şäherimde ýekeje-de mesgeniz galdym. (M. Gorki, Eserler)

  2. Belli bir ýerde ornaşmadyk, belli bir işiň başyny tutmadyk.