meselmek işlik

  1. Mes bolup başlamak, ykdysady durmuşyň ýagşylaşmak.

    • Ýaran kolhoza çlen bolup gireli bäri örän meselipdir.

  2. Dökün dökülmek arkaly gurplanmak, mes bolmak.

    • Pagta ekiljek ýerler örän meselipdir.

  3. Güýjäp başlamak, köpelmek, joşmak.

    • Suw indi meseldi ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)